radhusgata-9

Om gårdeieren

ORO Eiendom er eid av de ansatte. Vi forvalter og utvikler Rådhusgata 9 for våre eiendomsinvestorer.

Vi kjøper, utvikler og forvalter næringseiendom i stor Oslo-området og Drammen. Vår visjon er å skape gull av murstein som sier noe om hvem vi er, hva vi gjør og hva vi forsøker å oppnå. Verdier skapt skal komme leietakere, eiere og eiendommens lokalsamfunn til gode. Vi liker eiendommer og områder som vi kan påvirke. Der vi kan skape og bygge. Det er ekstra motiverende når våre prosjekter også kan bidra til at vi setter et fotavtrykk for fremtiden.

Interessert?

Denne prospektnettsiden er utarbeidet av Pulse Communications og Plyo på oppdrag av Oro Eiendom AS og Malling & Co Markets