radhusgata-9

Forbehold

Her finner du dokumentasjon relatert til forbehold på våre sider

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i prospektet, samt eiers rett til å endre prosjektet.

Utbygger har rett til å justere leveransen dersom tilsiktet kvalitet og standard ikke reduseres.
Det gjøres samtidig oppmerksom på at alle tegninger og bilder kun er ment som illustrasjoner,
og at det kan forekomme avvik fra disse i oppført bygg.

Les mer her:

Personvern

Denne prospektnettsiden er utarbeidet av Pulse Communications og Plyo på oppdrag av Oro Eiendom AS og Malling & Co Markets